ΔΕ6: Διάχυση Αποτελεσμάτων

Η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς φορείς στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τις Τοπικές Αρχές, τον Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το ICOMOS, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς καθώς και δημόσιες και διεθνείς επιστημονικές κοινότητες. Στα πλαίσια αυτής της δέσμης εργασίας μια σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων θα οργανωθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Αρχαιοτήτων για πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η ερευνητική ομάδα θα οργανώσει ένα επιστημονικό σεμινάριο στην Κύπρο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Ακαδημαϊκοί και επισκέπτες ομιλητές θα προσκληθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έτσι ώστε να συμμετάσχουν στις επιστημονικές παρουσιάσεις που θα λάβουν χώρα στο σεμινάριο.

 

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα στην οποία θα τοποθετηθούν χρήσιμες πληροφορίες και εισηγήσεις για περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις των παραδοσιακών κτιρίων στην Κύπρο, με εκτενείς εκθέσεις των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος. Στην ιστοσελίδα  θα υπάρχουν διαθέσιμα τα δεδομένα της καταγραφής των βιοκλιματικών και περιβαλλοντικών αρχών/χαρακτηριστικών των παραδοσιακών κτιρίων της ΔΕ2 καθώς και νέων προσεγγίσεων και μεθόδων για συντήρηση των παραδοσιακών κτιρίων.

 

 

Επίσης, θα συνταχθεί ένα εύχρηστο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους επαγγελματίες και το κοινό που θα περιλαμβάνει μια περίληψη των συμπερασμάτων του ερευνητικού προγράμματος. Τέλος κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωσή του η ερευνητική ομάδα θα συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή συνέδρια και θα προετοιμάσει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά προκειμένου να υπάρξει διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ήδη έχουν γίνει αποδεκτά άρθρα και περιλήψεις σε 3 διεθνή συνέδρια στα οποία θα συμμετάσχει η ερευνητική ομάδα.

 Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2021 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής