Δέσμες Εργασίας

 

ΔΕ1: Διαχείριση Έργου

Ο κύριος στόχος της ΔΕ1 είναι ο ορθολογιστικός συντονισμός και συνεργασία των μελών της ερευνητικής ομάδας και η διαχείριση των επιμέρους δεσμών εργασίας εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Απώτερος στόχος είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής των εργαλείων και του εξοπλισμού ανάμεσα στους συμμετέχοντες και η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων έτσι ώστε να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι.

περισσότερα

ΔΕ2: Καταγραφή Δεδομένων και Επιτόπου Έρευνα των Βιοκλιματικών Αρχών Σχεδιασμού των Παραδοσιακών Κτιρίων και των Υπαίθριων Χώρων στα Τρία υπό Μελέτη Χωριά

Οι στόχοι της ΔΕ2 είναι η μελέτη και διερεύνηση όλων των βιοκλιματικών παραμέτρων των παραδοσιακών κτιρίων και ανοικτών χώρων των παραδοσιακών οικισμών της Κύπρου (πεδινές, ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές), μέσω τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων αλλά και με επιτόπου έρευνα. Το κύριο αποτέλεσμα στης ΔΕ2 είναι ο καθορισμός τριών οικισμών οι οποίοι θα μελετηθούν με βάση τις παραμέτρους και τις ερευνητικές μεθόδους που έχουν προαναφερθεί.

περισσότερα

ΔΕ3: Καταγραφή Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Ταχύτητας Ανέμου και Επιπέδων Φωτεινότητας για την Περίοδο ενός Έτους και Πειραματική Εργαστηριακή Έρευνα για τον Προσδιορισμό των Θερμικών Χαρακτηριστικών των Παραδοσιακών Υλικών

Στόχος αυτής της ΔΕ είναι ο καθορισμός όλων των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών κτιρίων και την αξιολόγηση των εξωτερικών μικροκλιματικών συνθηκών, δημιουργώντας παράλληλα την απαιτούμενη βάση δεδομένων για την ενεργειακή προσομοίωση και ανάλυση των κτιρίων και εξωτερικών χώρων υπό μελέτη που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕ4.

περισσότερα

ΔΕ4: Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Παραδοσιακών Κτιρίων που έχουν Επιλεγεί για Επιτόπου Μετρήσεις

Κύριος στόχος της ΔΕ4 είναι ο χαρακτηρισμός της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών κτιρίων υπό μελέτη με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτόπου μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη ΔΕ3.

περισσότερα

ΔΕ5: Προτάσεις Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης με Στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος και Εισηγήσεις για Βελτίωση του Μικροκλίματος των Εξωτερικών Χώρων

Στόχος αυτής της ΔΕ είναι ο καθορισμός νέων παραμέτρων, σχεδιαστικών και κατασκευαστικών εργαλείων και νέων λύσεων και καινοτόμων προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ολικής άνεσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων και των δημόσιων χώρων αντίστοιχα. Επιπλέον, θα ετοιμαστούν κατευθυντήριες οδηγίες και προτάσεις σχετικά με τα υλικά κατασκευής και με νέες αρχιτεκτονικές διατάξεις των παραδοσιακών κατοικιών με στόχο να επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

περισσότερα

ΔΕ6: Διάχυση Αποτελεσμάτων

Ο κύριος στόχος της ΔΕ6 είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας προσανατολισμένο στις απαιτήσεις του κοινού, χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη λεκτική διατύπωση και το κατάλληλο περιεχόμενο πληροφοριών. Στα πλαίσια αυτής της ΔΕ θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, στις τοπικές αρχές καθώς και στο ευρύ κοινό και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

περισσότεραUnivercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2023 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής