Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα την Αειφορία στην Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Δεκέμβριο του 2015, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κύπρου διοργάνωσαν στη Λεμεσό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο BIOCULTURAL 2015 με θέμα την Αειφορία στην Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονομιά. Το διεθνές γεγονός συγκέντρωσε ανακοινώσεις επιστημονικών θεμάτων από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες και φορείς χάραξης πολιτικής.

 

Το Συνέδριο BIOCULTURAL 2015 στοχεύει στην ανάδειξη προβληματισμών σχετικά με τις αειφόρες πρακτικές αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τις διδαχές που προκύπτουν από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για μία βιώσιμη σύγχρονη αρχιτεκτονική καθώς και τις πτυχές της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που αναδεικνύουν ζητήματα βιωσιμότητας.      

 

 Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2023 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής