ΔΕ1: Διαχείριση Έργου

Στόχος της ΔΕ1 είναι η ορθολογιστική διαχείριση των επιμέρους Δεσμών Εργασίας που περιλαμβάνονται στο ερευνητικό πρόγραμμα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των διαφόρων ερευνητικών και τεχνικών δραστηριοτήτων- οικονομικών, νομικών και διοικητικών ζητημάτων- όπως και θεμάτων διαχείρισης γνώσης και επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

 

 

Απώτερος σκοπός είναι η κατάλληλη διαχείριση του προγράμματος με βάση τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και τις καθορισμένες προθεσμίες. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί διασφαλίζοντας την καλή επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες και την ετοιμασία και παράδοση κάθε Δέσμης Εργασίας στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Οι συμμετέχοντες κάθε δέσμης εργασίας πραγματοποιούν συναντήσεις σε μηνιαία βάση. Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν στη συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος σημαντικές δράσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.   

 

 Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2021 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής