Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του ερευνητικού προγράμματος Biocultural

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του εκάστοτε χρήστη, αντικατοπτρίζει το πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο του κάθε τόπου και εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το κτίσιμο από τα διαθέσιμα τοπικά υλικά και την πλήρη ενσωμάτωση στη γεωμορφολογία και το κλίμα της περιοχής. Η ανάγκη προσαρμογής της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο τοπικό κλίμα έχει οδηγήσει σχετικά πρόσφατα τους αρχιτέκτονες στην εις βάθος μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με στόχο την αναγνώριση των δομικών, τυπολογικών και βιοκλιματικών της χαρακτηριστικών προκειμένου η υφιστάμενη γνώση να αξιοποιηθεί σε νέες κτιριακές και χωρικές προτάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των περιβαλλοντικών αξιών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τον Ιούλιο του 2013 άρχισαν οι εργασίες ενός εσωτερικού ερευνητικού προγράμματος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο την τεκμηρίωση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς των παραδοσιακών οικοδομών και οικισμών, με βάση τη συστηματική καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών δεδομένων τόσο στα κελύφη των κτιρίων όσο και στους δημόσιους ανοικτούς χώρους. Το πρόγραμμα – με βάση τα πορίσματα και την εξέλιξη της έρευνας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική – αποσκοπεί στον καθορισμό και προώθηση καινοτόμων φιλικά περιβαλλοντικών μεθόδων και προσεγγίσεων στην αποκατάσταση των παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών, συμβάλλοντας έτσι στον αειφόρο σχεδιασμό του υφιστάμενου και του προτεινόμενου δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2023 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής